Start.uw mening telt.Disclaimer.Info Hypotheken.Hypotheekvormen.Belasting.Downloads.Leningen.Sparen.Wie zijn wij.Privacybeleid.Contact.
Start.
uw mening telt.
Disclaimer.
Info Hypotheken.
Hypotheekvormen.
Belasting.
Downloads.
Leningen.
Sparen.
Wie zijn wij.
Privacybeleid.
Contact.
Bent u op zoek naar een bepaalde tekst of document op onze site, vul die dan hieronder in en klik op zoeken.
Starterslening en Koopsubsidie
Starterslening
De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt een product dat koopwoningen makkelijker bereikbaar maakt: de Starterslening.
De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper.
Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek.
De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is, in ieder geval, de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij.
Na drie jaar wordt, op basis van uw dan geldende persoonlijke situatie, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden.
Indien dit het geval is, wordt de starterslening aangepast aan uw nieuwe, persoonlijke situatie.
Voor de Starterslening wordt een tweede hypotheek gevestigd op de woning.
De Starterslening is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk.
Iedere gemeente stelt zelf de voorwaarden vast om in aanmerking te komen.
De aanvrager moet echter altijd een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie.
Voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten, de voorwaarden voor een Starterslening en de aanvraagprocedure kunt u terecht op 
www.svn.nl, of informeer bij de adviseur van uw-adviseur.nl

Koopsubsidie  HELAAS IS DEZE SUBSIDIEPOT GEHEEL LEEG
BEW+ (Wet Bevordering Eigen Woningbezit)
Per 1 januari 2007 is de Wet Bevordering EigenWoningbezit (Wbe) gewijzigd.
Deze wet, beter bekend onder de naam Koopsubsidie wordt uitgevoerd door SenterNovem.
Deze wet (hierna te noemen Koopsubsidie) heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen.
De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken.
De subsidie is afhankelijk van het toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd.
Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het bruto jaarinkomen plus dat van een eventuele medebewoner.
Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate men meer verdient, zal de subsidie minder worden.
Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van de hypotheeksom.
Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld.

En wat ook belangrijk is, er wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld waarbij geld op = op.