Start.uw mening telt.Disclaimer.Info Hypotheken.Hypotheekvormen.Subsidie's.Downloads.Leningen.Sparen.Wie zijn wij.Privacybeleid.Contact.
Start.
uw mening telt.
Disclaimer.
Info Hypotheken.
Hypotheekvormen.
Subsidie's.
Downloads.
Leningen.
Sparen.
Wie zijn wij.
Privacybeleid.
Contact.
Bent u op zoek naar een bepaalde tekst of document op onze site, vul die dan hieronder in en klik op zoeken.
Inkomstenbelasting - het boxenstelsel
Binnen een hypotheekadvies nemen de fiscaliteiten altijd een prominente plaats in. Ook op onze website komen de fiscaliteiten die van belang zijn bij een hypotheek uitgebreid aan bod.
Om te kunnen bepalen welke hypotheekopzet in uw situatie het meest geschikt is, is een bepaalde basiskennis van ons Nederlandse belastingstelsel heel belangrijk. Op deze pagina zullen we daarom het Nederlandse inkomstenbelasting stelsel kort behandelen.
Boxenstelsel
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Het Nederlandse belastingstelsel is daarom bekend onder de naam boxenstelsel. De hoogte van het belastingtarief dat u uiteindelijk dient te betalen hangt af van de bron van inkomen (de box), de hoogte van het inkomen en de eventuele aftrekposten. Hieronder gaan we kort in op de verschillende boxen.
Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
In box 1 worden de inkomens uit werk en eigen woning bij elkaar opgeteld. De mogelijke bronnen voor het inkomen uit werk zijn loon, onderneming, uitkeringen en overige werkzaamheden. De bron voor inkomen uit eigen woning bestaat uit het eigen woning forfait. Van het saldo mogen de aftrekposten afgetrokken worden. Hierbij moet u denken aan de hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen zoals pensioenpremies. Per saldo blijft er uiteindelijk een belastbaar inkomen over waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Het belastingtarief wordt in box 1 hoger naarmate het belastbaar inkomen hoger is. Voor mensen die de 65 gepasseerd zijn, gelden in de eerste 2 belastingschijven andere tarieven dan voor jongere mensen. Hieronder ziet u een tabel met de actuele belastingtarieven.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (al dan niet samen met zijn of haar partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd. Het tarief voor inkomstenbelasting in deze box is 25%.

Box 2 is bij het afsluiten van een hypotheek niet van belang
.


Box 1 en box 3 staan centraal bij het afsluiten van een hypotheek.
Voor meer informatie, zie de volgende pagina's: