Start.uw mening telt.Disclaimer.Info Hypotheken.Hypotheekvormen.Belasting.Subsidie's.Downloads.Leningen.Sparen.Wie zijn wij.Privacybeleid.Contact.
Start.
uw mening telt.
Disclaimer.
Info Hypotheken.
Hypotheekvormen.
Belasting.
Subsidie's.
Downloads.
Leningen.
Sparen.
Wie zijn wij.
Privacybeleid.
Contact.
Bent u op zoek naar een bepaalde tekst of document op onze site, vul die dan hieronder in en klik op zoeken.
De levenhypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering).
De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering.
Bij de levenhypotheek wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Voordelen levenhypotheek
Ø Omdat u in principe gedurende de looptijd van de lening niet aflost, blijft, bij gelijkblijvende rente, uw fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog.
Dit heeft natuurlijk een positief effect op uw netto hypotheeklasten.
Bovendien heeft u een fiscaal voordeel: omdat u niet aflost, kunt u over de hele looptijd van de levenhypotheek uw hypotheekrente volledig aftrekken, terwijl de rente die u ontvangt over de premie belastingvrij is.
Dit laatste echter wel onder strikte voorwaarden.
Ø in veel gevallen bouwt u een belastingvrij vermogen op
Ø extra fiscaal voordeel mogelijk bij polissen afgesloten vóór 1 januari 1992

Ten opzichte van de hypotheekvormen met tussentijdse aflossingen:
Ø fiscaal voordeliger, omdat u niet aflost blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd

Ten opzichte van de beleggingshypotheken:
Ø minder beleggingsrisico, meestal heeft u een gegarandeerd rendement
Ø er is vaak sprake van een verzekerd kapitaal bij leven.

Nadelen levenhypotheek
Ø Tegenover deze lage hypotheeklasten staat als nadeel dat de fiscale voorwaarden de levenhypotheek tot een keurslijf maken.
Verder is de hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering niet zeker.
Vaak is namelijk een deel van de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van een zogenoemde winstuitkering, waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat.
Een ander nadeel betreft de afkoopwaarde ofwel uitkering bij voortijdige beëindiging.
Het is niet mogelijk om die afkoopwaarde zelf te berekenen.
Bovendien valt die bijna altijd tegen.
Ø het garandeerde rendement is meestal vrij laag; de maatschappij belegt de premie meestal in obligaties e.d.
Ø u heeft meestal geen keuzemogelijkheid voor de belegging
Ø het te bereiken totale eindkapitaal is veelal onzeker omdat een deel van de uitkering uit winstdeling bestaat
Ø de levensverzekering heeft meestal een ondoorzichtige kostenstructuur
Ø u heeft meestal geen inzicht in de waarde van de polis tijdens de looptijd
Ø meestal een minimaal verplichte overlijdensverzekering
Ø het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij

Ten opzichte van de spaarhypotheek:
Ø minder voordelig; een lager garantiekapitaal en hoger kosten dus een lager netto rendement

De levenhypotheek is met name geschikt voor mensen met een meer dan modaal inkomen of mensen die inkomensgroei verwachten.
Omdat er gedurende de hele looptijd van de levenhypotheek maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek, kan de levenhypotheek met name interessant zijn voor mensen met een wat hoger inkomen.