Start.uw mening telt.Disclaimer.Info Hypotheken.Hypotheekvormen.Belasting.Subsidie's.Downloads.Leningen.Sparen.Wie zijn wij.Privacybeleid.Contact.
Start.
uw mening telt.
Disclaimer.
Info Hypotheken.
Hypotheekvormen.
Belasting.
Subsidie's.
Downloads.
Leningen.
Sparen.
Wie zijn wij.
Privacybeleid.
Contact.
Bent u op zoek naar een bepaalde tekst of document op onze site, vul die dan hieronder in en klik op zoeken.
De bankspaarhypotheek
Wat is banksparen?
De Wet Banksparen maakt het mogelijk om bij een bank of beleggingsinstelling fiscaal gunstig vermogen op te bouwen voor het aflossen van uw hypotheek of voor het opbouwen van pensioen. Het gedeelte van de Wet Banksparen dat van toepassing is bij het aflossen van de hypotheek, heet het Spaarrekening Eigen Woning regime (SEW). Op het moment dat gekozen wordt voor banksparen wordt de hypotheek vaak een bankspaarhypotheek genoemd. Op deze pagina behandelen wat een bankspaarhypotheek exact is en aan welke voorwaarden en regels voldaan moet worden om te kunnen profiteren van het belastingvoordeel van banksparen.
Wat is een bankspaarhypotheek?
Zoals beschreven op de pagina hypotheekvormen, kan een hypotheekvorm bestaan uit een combinatie van een hypotheeklening, aflossingsvorm met vermogensopbouw en een overlijdensrisicoverzekering. Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde spaarrekening. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Op het moment dat aanvullende overlijdensrisicoverzekering gewenst is, dient dit los geregeld te worden. Op de geblokkeerde spaarrekening wordt periodiek (meestal maandelijks) geld gestort dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheek. Hierbij kan er een keuze gemaakt worden voor een spaarvariant (de Spaarrekening Eigen Woning) of een beleggingsvariant (Beleggingsrekening Eigen Woning).
Ø Spaarrekening Eigen Woning (SEW)
De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is een geblokkeerde spaarrekening waarop over het algemeen geld gestort wordt dat uiteindelijk aangewend dient te worden ter aflossing van een hypotheekschuld. De rente die u ontvangt op deze spaarrekening, is in de meeste gevallen gelijk aan de hypotheekrente die over de hieraan gekoppelde hypotheek betaald dient te worden. De SEW kent hierdoor een gegarandeerd eindkapitaal. Vanwege dit gegarandeerde eindkapitaal heeft een eventuele stijging van de hypotheekrente altijd direct een daling van de (maandelijkse) inleg tot gevolg. De SEW lijkt qua opzet veel op de spaarhypotheek.

Ø Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)
De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) wordt ook wel het Beleggingsrecht Eigen Woning genoemd. De BEW is een aan de hypotheek gekoppelde geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig (maandelijks) geld gestort wordt dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheek. Het ingelegde vermogen wordt belegd. Over het algemeen wordt er belegd in beleggingsfondsen. Hierbij wordt er gekozen tussen een aantal verschillende risicoprofielen: van risicoloos tot risicovol. Kenmerk van beleggen is dat het rendement nooit 100% zeker is. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op einddatum voldoende zal zijn om de hypotheeklening af te lossen.