Start.uw mening telt.Disclaimer.Info Hypotheken.Hypotheekvormen.Belasting.Subsidie's.Downloads.Leningen.Sparen.Wie zijn wij.Privacybeleid.Contact.
Start.
uw mening telt.
Disclaimer.
Info Hypotheken.
Hypotheekvormen.
Belasting.
Subsidie's.
Downloads.
Leningen.
Sparen.
Wie zijn wij.
Privacybeleid.
Contact.
Bent u op zoek naar een bepaalde tekst of document op onze site, vul die dan hieronder in en klik op zoeken.
Belastingen en uw hypotheek
Om het eigenwoningbezit in Nederland te stimuleren, kent het Nederlandse belastingstelsel diverse belastingvoordelen voor de eigenwoningbezitter. Op deze pagina gaan we in op de belastingen die te maken hebben met de hypotheeklening zelf. Voor meer informatie over de belastingen bij het aflossen van de hypotheek, klik hier.
Belastingen bij het afsluiten van de hypotheek
Op het moment dat u een huis koopt en een hypotheek afsluit, krijgt u te maken met een groot aantal eenmalige kosten. Een deel van deze kosten mag u opvoeren als aftrekpost in Box 1. Hieronder ziet u een lijst met kosten die vaak voorkomen. Hierbij hebben we een onderscheid gemaakt in kosten die aftrekbaar zijn in Box 1 en kosten die niet aftrekbaar zijn.
Ø Aftrekbaar in Box 1:
- afsluitkosten voor de hypotheek
- borgtochtprovisie bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- bereidstellingsprovisie voor een hypotheek
- bouwrente die betaald is na het tekenen van de koopovereenkomst
- notariskosten die samenhangen met de hypotheek(akte)
- kosten voor de taxatie van de woning (taxatierapport)
- kosten voor de verlenging van de offerteduur van de hypotheek
- rente en kosten voor een eventuele overbruggingshypotheek
Ø Niet aftrekbaar in Box 1:
- overdrachtsbelasting over de aankoopsom van de woning
- bouwrente die betaald is voor het tekenen van de koopovereenkomst
- inschrijvingskosten van de transportakte bij het Kadaster
- makelaarscourtage voor de aankoop van de woning
- notariskosten die niet samenhangen met de hypotheek (overdrachtsakte)
Uiteraard is er niet willekeurig bepaald welke kosten wel aftrekbaar en welke kosten niet. Eenvoudig gesteld, mogen huizenbezitters alleen de kosten die direct met de hypotheeklening te maken hebben als aftrekpost opvoeren. De overige kosten zijn niet aftrekbaar. Aanvullende voorwaarde is dat de hypotheeklening een lening is waarvan de rentelasten aftrekbaar zijn (dus geen consumptieve leningen).
Belastingen gedurende de looptijd van de hypotheek
Op het moment dat u geld leent dat u gebruikt voor de aankoop of verbetering van uw eigen woning, is de rente die u over deze lening betaalt fiscaal aftrekbaar in box 1. Deze aftrek wordt vaak hypotheekrenteaftrek genoemd, maar deze naam is enigszins misleidend. De renteaftrek geldt namelijk voor alle leningsvormen (dus niet alleen hypotheken). Sinds 2001 is deze aftrek beperkt tot een periode van 30 jaar.
Belastingen bij verkopen van de woning
Op het moment dat u uw woning gaat verkopen en gaat verhuizen naar een nieuwe koopwoning, krijgt u te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in dat u de winst die u maakt bij verkoop van uw woning dient in te brengen bij de aankoop van de nieuwe woning. Hierbij gaat het om de winst na aftrek van kosten. Deze winst wordt het vervreemdingssaldo genoemd. Op het moment dat u het vervreemdingssaldo niet inbrengt als eigen vermogen bij de aankoop van de nieuwe woning, dan heeft u over het bedrag dat u verzuimt in te brengen geen renteaftrekmogelijkheid.
Wat brengt de toekomst
De belastingdienst zegt “makkelijker kunnen wij het niet maken”,
wij houden het op “dat is niet te voorspellen, maar het zal er zeker niet beter op worden”